Fordon

  • Nej, det behöver du inte. När du sålt ditt fordon får vi den informationen av Transportstyrelsen och avslutar därmed din försäkring från försäljningsdatumet. Ibland kan det ta några dagar innan vi får informationen, men så fort vi blivit informerade så avslutar vi din försäkring.

    Gäller det en veteranmoped eller ett garageförsäkrat fordon så sker inte uppsägningen per automatik, utan ni måste själva kontakta oss.

  • Du betalar bara försäkringspremie för den tiden du varit ägare till fordonet. Om du betalt premie för en längre tid än du varit ägare till fordonet återbetalar vi givetvis dig resterande belopp.

  • Våra försäkringar är helårsavtal.
    Det vill säga försäkringen har samma försäkringsomfattning året om och avställning påverkar inte omfattningen, kostnaden eller avtalet. Till avtalets huvudförfallodag kan du självklart avsluta försäkringen. Det är viktigt att du meddelar oss att du vill avsluta avtalet i samband med din huvudförfallodag.

  • Du ska alltid ha med dig Del 1 av registreringsbevis. Beroende på vilket land/vilka länder du ska besöka kan du även behöva ett så kallat Grönt Kort, d.v.s. ett intyg att fordonet har en giltig trafikförsäkring.
    För att beställa eller ta reda på om landet/länderna du ska besöka kräver ett Grönt Kort kan du klicka här

MC

  • Om köparen inte kommer tillbaka med ditt fordon efter provkörning klassas det inte som stöld utan som olovligt brukande, olovligt förfogande eller bedrägeri, vilket oftast är undantaget från försäkringen.

    Vi rekommenderar er inte att åka med vid en provkörning, men däremot:

    • Kontrollera att köparen verkligen är den person som den utger sig för att vara. Stämmer fotot på legitimationen? Vid minsta osäkerhet, be köparen skriva sin namnteckning och jämför med legitimationen som visas upp. Fotografera av legitimationen eller behåll den under provkörningen.
    • Genomför provkörningen på ett inhägnat område där du hela tiden har uppsikt över föraren eller på en anvisad körsträcka där du har köparen inom uppsikt. Om det inte är genomförbart så följ efter med bil eller annan mc.
    • Begär hela eller delar av köpesumman innan provkörning. Swish är enkelt sätt och då kan man snabbt skicka tillbaka pengarna om det inte blir affär.
    • Ha bara lite bränsle i tanken.
    • Ta fordonet de kom i som pant, men kolla upp att de faktiskt äger det och att nycklarna du får går till just de fordonet.
    • Ge inte ut nycklarna förrän ovanstående punkter är avklarade.
    • Efter avslutat provkörning, ta ur nycklarna ur tändningslåset.
    • Lyssna på din magkänsla, känns något fel så är det oftast så.
  • Du får gärna använda din mc på bana för att utveckla dig själv och bli en bättre förare.
    Däremot gäller inte försäkringen om det sker någon form av tidtagning, är tävling eller träning inför tävling.

Entusiastbil

  • Ta den till jobbet och visa kollegorna, hämta barnen på dagis eller åk till kiosken och köp en glass. Använd bilen upp till 1000 mil om året så länge det inte är din huvudsakliga bruksbil.

  • Via denna länk kan du komplettera din försäkringsansökan med bilder på din entusiastbil.

  • Nej, du behöver inte ha något annat fordon registrerat för att kunna teckna en entusiast – veteranförsäkring hos oss. Enda kravet är att du inte använder bilen varje dag som förstabil/bruksbil utan som hobbybil.

Betalning

  • Hos oss finns ett betalningsalternativ som passar alla. Du kan välja enligt följande;

    Autogiro
    - Helår
    - Halvår
    - Kvartal
    - Månad

    E-faktura
    - Helår
    - Halvår
    - Kvartal

    Brevfaktura
    - Helår
    - Halvår
    - Kvartal

  • Nej, vi tar inte någon extra avgift för att du väljer att dela upp din betalning.

  • Avgift från TFF får man om man äger ett fordon som är påställt (i trafik) hos Transportstyrelsen och om fordonet samtidigt saknar trafikförsäkring. Ofta beror det på att försäkringen inte betalats och därför blivit uppsagd. Det kan också vara så att försäkringen tecknats för sent, alltså inte samma dag som du blivit ägare till fordonet.

  • Under 2018 bytte vi plusgironummer från 4129803-5 till 4169000-9. Båda nummer går att använda.

  • Ja det kan du, både dina försäkringsbrev och fakturor finns tillgängliga på Mina Sidor 

  • Vi har något som kallas årsdifferentierad premie. Det innebär att man betalar lite mer under vår och sommar än under höst och vinter. Väljer man all dela upp sin betalning så blir därför summorna lite olika från gång till gång. Men du betalar aldrig mer än din totala årspremie.

  • Vi har något som kallas årsdifferentierad premie. Det innebär att man betalar lite mer under vår och sommar än under höst och vinter. Väljer man all dela upp sin betalning så blir därför summorna lite olika från gång till gång. Men du betalar aldrig mer än din totala årspremie.

  • Dragningen sker förskottsvis från ditt konto den 28:e varje månad. Om den 28:e infaller på en helgdag eller röd dag så görs dragningen nästkommande vardag. Hur mycket vi kommer dra per tillfälle kan du se på dragningsbeskedet som skickas till dig innan den första dragningen.

  • Vi gör tre nya försök de tre kommande vardagarna. Om även dessa misslyckas kommer du att få en påminnelse av oss. Av påminnelse kommer det framgå att vi gör nytt försök nästa månad den 28:e där vi kommer inkludera det obetalda beloppet. Om även den dragningen misslyckas kommer din försäkring att upphöra.

  • Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen.
    Autogiro anmäler du enklast via din internetbank. Logga in på din bank och klicka dig fram till "anmäl nytt autogiro". Sök på vårt företagsnamn som betalningsmottagare och anslut ditt konto.
    Det går även bra att fylla i denna blankett och skicka in till oss för att anmäla medgivande till autogiro.
    Eller kontakta kundservice 0470-201 25 så skickar de dig en länk så att du kan signera ett autogiromedgivande med BankId.

  • När du får hem pappersfakturan av oss lägger du in denna för betalning. När du gör det kommer din internetbank att informera att vi stödjer e-faktura, klicka att du vill acceptera det. Följande fakturor kommer att aviseras som e-faktura.

  • Om du fått sms, email eller brev från oss där vi ber dig säkerställa att det finns pengar på kontot från vilket autogiro dras betyder det tre saker:

    1. Vi lyckades inte dra pengar förra månaden för din/a försäkring/ar eller försäkring som du står som betalare för.
    2. Vi kommer dra pengar för två månader denna dragning.
    3. Om vi inte lyckas dra pengar denna månad kommer försäkringen/arna sägas upp retroaktivt från föregående månad.

    Vad ska jag göra?

    Så fort som möjligt säkerställa att pengar finns på kontot från vilket pengar dras för din/a försäkring/ar eller försärkingar du står som betalare för. Vi drar den 28:e eller närmsta vardagen därpå och gör ett försök om dagen under närmsta 4 vardagarna med start den 28:e.

Generella frågor

  • Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra.
    Försäkringar för fordon kan du avsluta med omedelbar verkan när du inte längre äger det du har försäkrat, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas, vanligen en gång om året.

  • Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång (d.v.s. huvudförfallodagen) genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. Försäkringen kan även sägas upp med omedelbar verkan om försäkringsbehovet har upphört, t.ex. om du sålt din bil, eller om det inträffat en annan liknande omständighet. Dock inte på grund av avställning.

    Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 0470-201 25.

  • Använder man medvetet en annan person för ägarskap och försäkring i syfte att få en lägre premie, så är detta något som kallas ”försäkrat intresse”.
    Detta kan medföra att man blir helt utan ersättning vid en skada.

  • Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.
    Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Mo¬derna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras. För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, behöver vi få information om skadenummer/försäkringsnummer samt namn och adress. Vi vill också att du beskriver vad det är i Modernas beslut som du anser är fel.

  • Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm. klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se
    Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Skador

  • Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200-213 213. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Det krävs dock att du lägst köpt en halvförsäkring för att denna skada ska täckas av försäkringen.
    För skador som inträffat utomlands når du Modernas Skadejour på 00 46 771 506 500.

  • Är bilen hel- eller halvförsäkrad hos oss täcker din försäkring stenskott. Du beställer själv tid för lagning hos valfri glasverkstad, som sedan sköter kontakten med oss. Du behöver inte ringa till oss för att anmäla skadan. Att laga stenskott är kostnadsfritt för dig som kund hos oss.

  • Du anmäler skadan direkt till oss genom att välja skadehändelse här på webben.

    Det går även bra att ringa oss vardagar mellan klockan 08.00-17.00 på telefonnummer 0470-76 59 49.


    Vi återkommer sedan till dig med en bekräftelse med skadenummer som du lämnar till verkstaden.

  • I de flesta fall så går det bra att du lagar fordonet själv. Skadan måste dock alltid anmälas till oss innan du påbörjar reparationen. Prata med din skadehandläggare så får du rätt hjälp.

  • Om fordonet inte är trafikfarligt så kan du i de flesta fall få behålla det. Prata med din skadehandläggare.