Försäkra din motorcykel hos oss

Något stämmer inte
Något stämmer inte

Behandling av personuppgifter Läs mer

Vi är marknadsledande på MC-försäkring med över 100 000 försäkrade motorcyklar. Vår försäkring är skräddarsydd för motorcyklisten med ett enkelt försäkringsvillkor. Ägarens ålder, boendeort och körkortsår påverkar priset och du kan själv välja självrisknivå för att påverka ditt pris.

Priset påverkas inte av att du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten. Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken.

Försäkringen är inte märkesberoende. Hos oss är alla lika välkomna oavsett vilket märke du kör.

Försäkringen är en så kallad året-runt-försäkring. Det innebär att den har samma omfattning året om och avställning förändrar inte försäkringens omfattning. Prissättningen är istället säsongsvarierad med fördelen att en mycket liten del av helårskostnaden tas ut under vintermånaderna, vilket då ska motsvara en garageförsäkring

Detta ingår i din försäkringHelHalvTrafik

Trafik

Måste du enligt lag ha när din motorcykel är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen motorcykel och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på motorcykeln. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador. självrisk 1 000 kr

Brand

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning, självrisk 1 000 kr

Stöld

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma, självrisk 1 500 kr

Räddning

Ersätter transport av motorcykeln, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att motorcykeln har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Ersätter även hyrbil/hyrmotorcykel i upp till sju (7) dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten, självrisk 1 000 kr.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader, självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr

Glas

Ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits, självrisk 500 kr vid byte och 0 kr vid reparation

Maskinskada

Ersätter oförutsedd skada som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system. Maskinskada gäller serietillverkad 2-hjulig motorcykel som är högst 6 år gammal och körts högst 60 000 km. Momentet upphör att gälla när någon av gränserna har passerats, självrisk 1 000 kr

Vagnskada

Ersätter skador på din egen motorcykel, självrisk 3 000 kr, 0 kr självrisk vid viltkollision

Tilläggsförsäkring

Med vårt Trygghetstillägg får både du och din motorcykel ett ännu bättre skydd, med bland annat fri vägassistans, olycksfallsförsäkring och högre ersättningsbelopp för extrautrustning och tillbehör.

 • Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. 

  Självrisk beroende på skadehandelse

 • Ersätter med upp till 800 000 kr vid medicinsk invaliditet och med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn. 

  Självrisk 0 kr

 • Ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

  Självrisk 0 kr

 • Räddning utan självrisk gäller även vid bränslebrist och lagning av punktering. Hyrbil/hyrmotorcykel gäller i upp till 21 dygn vid avbrott under resa som varar i minst två (2) dygn och 200 km från hemorten.

Generösa rabatter

 • Flerfordonsrabatter* om du försäkrar fler än ett fordon hos oss. 
 • Helkundsrabatt om du även har försäkringar hos Moderna Försäkringar
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av våra samarbetsklubbar. 
 • SMC-rabatt om du är medlem i Sveriges Motorcyklister.

Du kan få högst 20% rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.

Fördelar

Du betalar samma pris oavsett du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten. Varför betala mer för något som kanske aldrig inträffar tänker vi. Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken. 

 • Påverka din premie, välja mellan tre olika självrisknivåer.
 • Ingen självrisk vid kollision med vilt.
 • Hyrfordon i 7 dygn vid driftstopp på resa.
 • Nyvärdesersättning i 24 månader.
 • Ingen milbegränsning.
 • Välj verkstad själv vid skada.
 • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
 • Omfattande tilläggsförsäkring med bland annat fri assistans (tillval).

Lojalitetsprogram

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
 • 3 - 4 skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk.
 • 5 skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk. Nollställs ej.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år då de nollställs först efter två skador.