Moderna Försäkringar - Ett försäkringsbolag där Bilsport & MC ingår

Tryg A/S

Sedan den 2 april 2009 ingår Moderna Försäkringar, som Bilsport & MC är en del av, i den danska försäkringskoncernen Tryg A/S. Moderna Försäkringar är en del av Tryg A/S som är en av Nordens största försäkringskoncerner. Tillsammans försäkrar vi 2,7 miljoner privatkunder och över 140 000 företagskunder. Inom koncernen arbetar 4 300 medarbetare runtom i de fyra nordiska länderna. Bilsport & MC är i sin tur en del av Moderna Försäkringar med sitt säte i Växjö.

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar i Sverige har idag drygt 480 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som tänker och gör annorlunda. Moderna Försäkringar kännetecknas av nytänkande försäkringslösningar, hög tillgänglighet och flexibilitet i mötet med våra kunder. Läs mer om Moderna Försäkringar på www.modernaforsakringar.se

Bilsport & MC är en del av Moderna Försäkringar, Sveavägen 167, Box 7830 103 98 Stockholm, 0200-27 27 27, www.atlantica.se Bolagsverket Org nummer 516403-8662, Filial till Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark.

Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/ Finansinspektionen. Momsregistreringsnummer: SE516403866201.