1. Hem
 2. Motorguiden
 3. Köpa eller sälja ditt fordon

När du köper ett fordon

 • Betala aldrig i förväg.
 • Kontrollera att säljaren äger fordonet.
 • Kontrollera om fordonet har kreditspärr.
 • Skriv ett köpekontrakt.
 • Försäkra fordonet innan du åker hem.
 • Det kan vara tryggare att köpa ditt fordon hos en auktoriserad handlare.

Importerade stulna fordon

Ibland slinker importerade stulna fordon igenom ursprungskontrollerna vilket kan innebära problem för dig som köpare. I värsta fall riskerar du att bli av med bilen eftersom den ska lämnas tillbaka till den rättmätige ägaren. Det händer även att stöldgods säljs vidare på andrahandsmarknaden. Var därför observant om du ska köpa ett begagnat fordon och fastställ bilens identitet. Larmtjänst rekommenderar att du:

 • Kontrollera historiken genom att ex beställa en fordonsrapport från Carfax, googla chassinummer och kontrollera chassinummer på NICB:s hemsida.
 • Sök uppgifter hos generalagenten för att kontrollera att fordonet stämmer överens med byggspecifikationen.
 • Kontakta polisen och få hjälp med sökning i internationella register (kontroll att fordonet inte är efterlyst internationellt).
 • Gör en skickbedömning genom att kontrollera skyddsutrusningen så som airbags.
 • Kontrollera att fordonet inte har några leasing problem.
 • Va observant på priset, fynd kan vara dyrköpt!
 • Kontrollera att det finns servicebok.
 • Kontrollera antalet bilnycklar.
 • Om det syns att bilen reparerats begär reparationsunderlag.

Importerade skadade fordon

Efter de senaste årens stormar i USA har hundratusentals bilar skadats och hamnat på skroten. Handeln med skadade importbilar har därefter ökat kraftigt. Bilarna köps billigt från den amerikanska skroten, exporteras, repareras och säljs sedan vidare med godkända papper till Sverige och andra EU-länder. På ytan kan bilarna se fina ut men vattenskadorna kan vara omfattande och orsaka utslagen elektronik, dold rost och mögel. Fuskreparationer och dolda skador kan innebära oväntade kostnader och i värsta fall livsfara för bilköparen.

Googla chassinumretKontrollera chassinumret på NICB:s hemsida.
Beställ en fordonsrapport från Carfax. Rapporterna innehåller bl.a. information om mätarställning, servicehistoria och uppgifter om tidigare ägare.
Gratis kontroll av fordon som varit översvämmade i samband med stormen Sandy går att göra här .

 • Var observant på priset! Om bilar säljs under listpris finns det anledning att vara extra noga med kontroller.
 • Kontrollera att servicebok finns.
 • Kontrollera antalet nycklar.
 • Om det framgår att bilen reparerats, begär underlag för reperationen.

Kontrollera objektet innan köp!

Den 1 juli 2003 ändrades Godtrosförvärvslagen. I korthet innebär lagändringen
att en köpare inte längre kan hävda godtrosförvärv om den ursprunglige ägaren berövats egendomen genom att någon olovligen tagit den, eller tilltvingat
sig egendomen genom så kallat råntvång. 

Under Efterlysta objekt kan du enkelt kontrollera om objektet är efterlyst eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att de båtar, vattenskotrar och motorredskap/ maskiner/  traktorer som är sökbara på hemsidan enbart är ett urval av inkomna efterlysningar. Ska du exempelvis köpa en båt och behöver en utökad sökning kontakta polisen på telefonnummer 114 14 eller  Larmtjänst på telefonnummer 08 522 784 00.

Vid köp av begagnad båt,speciellt vid köp av begagnad båt utanför EU för import till EU, ska du vara noga med att kontrollera Sjöfartsverkets hemsida / Båtliv - fritidsbåtar där du hittar uppdaterad viktig information. Läs om CE-märkning och vad som gäller. 
 
Skulle du misstänka att fordonet som du funderar på att köpa är stulet eller att något inte stämmer kan du kontakta Larmtjänst och få hjälp.  Du kan även ringa Larmtjänsts tipstelefon  020 325 325 som är bemannad dygnet runt.

Användbara länkar

Carfax 

Krockskadade importbilar

Översvämmade bilar

Kontrollera chassinummer

 

När du försäkrar ett fordon

Tänk på att det är du som köpare som ska stå som ägare och försäkringstagare. Annars finns det risk för utebliven ersättning vid skada.
Ta reda på aktsamhetskrav och självrisker.
Bilsport & MC tillämpar helårsförsäkring. Det innebär att försäkringen gäller året om oavsett om fordonet är av- eller påställt.
Du har som privatperson 14 dagars ångerrätt när du tecknar försäkring via telefon eller webb.

När du säljer ett fordon

 • Ta personhandlingar och nycklar till köparens fordon i pant.
 • Be att få se köparens ID-handling.
 • Om möjligt följ med eller efter på en förutbestämd rutt under provkörningen.
 • Bestäm hur lång tid provkörningen får ta.
 • Ge inte köparen nyckeln för provkörning förrän ovan punkter är utredda.
 • Vissa fordonstyper bör du vara extra vaksam med. T ex sport Mc och Mc av märket Harley-Davidson. Samt tyska premiumbilar. Kräv deposition.
 • Om ”köparen” inte kommer tillbaka med ditt fordon klassas det inte som stöld.