1. Hem
  2. Motorguiden
  3. Stöld och stöldskydd

Förebygga stöld 

Även om du har en original bil och kanske vill att allting ska se ut precis som det gjorde när bilen rullade av bandet för 50 år sedan, så tycker vi att du ändå bör montera ett larm i bilen. Bilar som har godkända larm utsätts mycket mer sällan för stöld och inbrott. Lämna heller aldrig datorer, mobiltelefoner eller andra värdesaker i bilen, tillfället gör många gånger tjuven.

Parkera alltid helst i ett låst garage. Behöver bilen eller hojen stå ute någon natt, så försök i möjligaste mån att ställa den på en öppen och upplyst plats.

Stöldmärkning

En sak som vi varmt rekommenderar är att du märker din bil eller mc med en så kallad DNA märkning från till exempel stöldskyddsföreningen.(https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/stoldskyddsmarkningar/ssf-dna-markning/). En DNA märkning avskräcker tjuven och underlättar dessutom för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods. Det kan också vara bra att märka bilens rutor med registreringsnumret. På stöldskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om bilrutemärkning (https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/stoldskyddsmarkningar/ssf-bilrutemarkning/

Söksystem och godkända lås

Montera hjullås på din bil och använd godkänd rattkrycka för att ytterligare försvåra för tjuven. Lås alltid din motorcykel med certifierade MC-lås i klass C eller hänglås och kätting i klass 3. Försök också alltid att i möjligaste mån låsa fast hojen i fasta föremål. Idag finns det även en mängd olika spårsändare som enkelt kan monteras på både motorcyklar och i bilar.   

Stöld i samband med provkörning

Den dagen man bestämt sig för att sälja sitt hobbyfordon är det ofta för att man redan börjat drömma om att få åka runt på eller i något annat. Det kan då vara lätt att man i sin iver att få det gamla fordonet sålt slarvar med sitt säkerhetstänk. För att inte riskera att du hamnar i en situation där du står utan både bil och pengar kan det därför vara bra att följa några enkla regler. 

Om du säljer en bil så se till att hela tiden ha tillgång till nyckeln. Om spekulanten vill provsitta bilen, ta ut nyckeln.

Försök att skapa dig en bra uppfattning om köparen genom det hen säger i telefonen innan mötet. När ni ses, var inte rädd att be om id-handlingar. Sitt med i bilen om spekulanten vill provköra. Om du säljer en väldigt dyr bil kan det även finnas anledningar att kräva en deposition.

En motorcykel är enklare att stjäla än en bil och därför bör man här vara extra försiktig. Några av de viktigaste sakerna att tänka på är att man inte bestämmer träff på en enslig plats, följ med genom att köra efter på en förutbestämd väg eller kör på ett inhägnat område. Kom ihåg att din stöldförsäkring inte täcker förluster eller skador om du självmant har lämnat över nycklarna. 

Det kan var väldigt bra att skriva ett avtal om var och hur själva provkörningen ska gå till. I avtalet ska båda parter fylla i sina personuppgifter. Använd gärna SMC:s avtal om provkörning: SMC´s avtal

Tänk också på att din MC måste vara försäkrad, trafiksäker och inte belagd med körförbud.

Tips vid provkörning av MC:

  • Åk inte med bakpå!
  • Kontrollera att köparen verkligen är den person som den utger sig för att vara. Stämmer fotot på legitimationen? Vid minsta osäkerhet, be köparen skriva sin namnteckning och jämför med legitimationen som visas upp. Fotografera av legitimationen eller behåll den under provkörningen.
  • Genomför provkörningen på ett inhägnat område där du hela tiden har uppsikt över föraren eller på en anvisad körsträcka där du har köparen inom uppsikt. Om det inte är genomförbart så följ efter med bil eller annan MC.
  • Begär hela eller delar av köpesumman innan provkörning. Swish är enkelt sätt för då kan man snabbt skicka tillbaka pengarna om det inte blir affär.
  • Ha bara lite bränsle i tanken
  • Ta fordonet de kom i som pant, men kolla upp att de faktiskt äger det och att nycklarna du får går till just de fordonet
  • Ge inte ut nycklarna förrän ovanstående punkter är avklarade
  • Efter avslutat provkörning, ta ur nycklarna ur tändningslåset
  • Lyssna på din magkänsla, känns något fel så är det oftast så

Bil och MC försäkringar

Vi erbjuder specialförsäkringar för entusiastfordon. Allt från renoveringsobjekt, klassiker till Rat Rods och välputsade sportvagnar. Kolla dit pris hos oss.

Räkna här